Державна установа « Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

«Гаряча» телефонна лінія 

тел. 

(0352) 52 - 81 - 83

за адресою:

46008 м.Тернопіль, вул. Федьковича,13; 

E-mail: 

МОЗ України Тернопільський областий лабораторний центр 

teroblses@mail.te.ua


Природний радіаційний фон

Населення земної кулі постійно перебуває під впливом природного радіаційного фону.
Радіаційний фон – радіоактивне випромінювання, чия поява на Землі зумовлена дією природних і техногенних джерел, в умовах якого постійно перебуває людина. Життя на Землі виникло й розвивається в умовах радіоактивного опромінення якого неможливо уникнути.
Природний радіаційний фон складається з космічної радіації (протони, альфа-частинки, гамма-промені), випромінювання природних радіоактивних речовин, що присутні у ґрунті, і випромінювання тих радіоактивних речовин (також природних), що потрапляють до нашого в організму із повітрям, їжею, водою.


Космічне випромінювання досягає Землі у вигляді протонів і більш важких ядерних частинок, що мають величезну енергію. Частина цієї енергії витрачається на зіткнення з ядрами атмосферного азоту, кисню, аргону, у результаті чого на висотах до 20 км виникає вторинне високоенергетичне випромінювання.

 

prir rad fon2
Земними джерелами випромінювань є понад 60 природних радіонуклідів, у тому числі 32 радіонукліди урано-радієвого й торієвого сімейств, близько 11 довгоживучих радіонуклідів, що не входять у ці сімейства (Калій-40, Рубідій-87 й інші), що мають періоди напіврозпаду від 107 до 1015 років. Вони в значних кількостях наявні в гірських породах (природний щебінь, граніт, пісковик та ін.), мінералах (глини, глинисті сланці та ін.), а тому зрозуміло, що рівні земної радіації неоднакові для різних місць земної кулі і залежать від концентрації радіонуклідів у тій чи іншій ділянці земної кори. У місцях проживання основної маси населення вони приблизно однакові. На території Тернопільської області природній радіаційний фон (потужність поглиненої в повітрі дози гама- випромінювання) протягом останніх років складає 8-16 мкР/год. ,що не перевищує багаторічних розрахункових показників.
У середньому близько 2/3 дози опромінення, яке людина одержує від природних джерел радіації, надходить від радіоактивних речовин, що потрапили в організм із їжею, водою і повітрям.
Особливо небезпечні для людини радіонукліди, що потрапили усередину організму, оскільки в цьому випадку ні одяг, ні шкіра не виконують своїх захисних функцій. В організмі радіонукліди опромінюють різні органи й тканини.

prir rad fon1

Надходження радіоактивних продуктів до організму людини протікає за такими харчовими ланцюжками:
ґрунт • •→ продукти рослинного походження (хліб, овочі, фрукти) → людина;
ґрунт • •→ рослинність → молочна худоба → молоко → людина;
ґрунт • •→ рослинність → тварина → м’ясні продукти → людина;
водойма • •→ риба (і інші мешканці водойми) → людина.
У зв’язку з можливістю потрапляння до організму людини через їжу радіоактивних речовин, особливо радіонуклідів Цезію-137 і Стронцію-90, в Україні затверджений допустимий рівень вмісту цих елементів у харчових продуктах.
Результати лабораторних досліджень, що проводились спеціалістами ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Дерсанепідслужби України», протягом останіх років свідчать про те, що перевищень допустимих рівнів вмісту штучного радіонукліду Цезію-137 не фіксувалось. Дані показники коливались в наступних межах:
- молоко і молокопродукти – 3-9 Бк/кг при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 100 Бк/кг;
- м'ясо і м’ясопродукти – 6-12 Бк/кг при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 200 Бк/кг;
- риба, нерибні об’єкти промислу та продукти їх переробки –
7-14 Бк/кг при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 150 Бк/кг;
- овочі – 2,5-8 Бк/кг при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 40 Бк/кг;
- фрукти – 2-6 Бк/кг допустимому рівні вмісту радіонукліду
Цезію-137 70 Бк/кг;
- хліб і хлібобулочні вироби - 3-7 Бк/кг при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 20 Бк/кг;
- сухі дикорослинні гриби - 29-32 Бк/кг, при допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 2500 Бк/кг;
- свіжі дикорослинні гриби – 10-14 Бк/кг допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 2500 Бк/кг;
- сухі дикорослинні ягоди - 7,3-10 Бк/кг допустимому рівні вмісту радіонукліду Цезію-137 2500 Бк/кг;
- питній воді - Цезій-137 - 0,23-0,29 Бк/л, при допустимому рівні вмісту Цезію-137 2,0 Бк/л .
Проте, є ряд продуктів харчування, які становлять підвищений ризик, насамперед це стосується дикорослинних ягід і грибів та сільськогосподарської продукції на стихійних ринках, оскільки її якість є недостатньо контрольованою. За результатами досліджень харчових продуктів, питної води та об’єктів зовнішнього середовища (вода відкритих водойм, будівельні матеріали, деревина, лікарські рослини тощо) Тернопільська область є радіаційно безпечною.


Лікар з радіаційної гігієни лабораторії фізичних факторів
ДУ «ТОЛЦ ДСЕСУ»

Бригадир Н.В.