Державна установа « Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

«Гаряча» телефонна лінія 

тел. 

(0352) 52 - 81 - 83

за адресою:

46008 м.Тернопіль, вул. Федьковича,13; 

E-mail: 

МОЗ України Тернопільський областий лабораторний центр 

teroblses@mail.te.ua


Функції ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» після реорганізації Держсанепідслужби України

 

У зв’язку з реорганізацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», наказу Держсанепідслужби України від 18 січня 2016 р. № 03 «Про утворення комісій з реорганізації територіальних органів Держсанепідслужби України» Головне управління Держсанепідслужби у Тернопільській області (в тому числі міські та міжрайонні Управління) реорганізовано, шляхом приєднання до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (м. Тернопіль вул. Чернівецька, 24а) до якого перейшли повноваження щодо здійснення державного санітарно-епідеміологічного контролю та нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства, надання адміністративних послуг (видача дозвільних документів), розгляд звернень громадян з питань, що входили до компетенції Держсанепідслужби та ін.
Інший структурний підрозділ Державної санітарно-епідеміологічної служби України Державну установу «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» віднесено до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України і перейменовано на Державну установу «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Тернопіль вул. Федьковича, 13) метою якої є реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, що передбачає:
1) проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
2) проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
Предметом діяльності ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України, проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
До завдань ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» відноситься:
1) здійснення мікробіологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об'єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т. ч. діагностичні;
2) здійснення досліджень стану здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
3) проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
4) здійснення медичного контролю за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров'я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;
5) здійснення медико-санітарних заходів (організаційні, протиепідемічні та профілактичні) з метою недопущення поширення інфекційної хвороби, що має міжнародне значення;
6) забезпечення проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації;
7) проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та заключень;
8) проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
9) проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
10) проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
11) проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля);