Державна установа « Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

«Гаряча» телефонна лінія 

тел. 

(0352) 52 - 81 - 83

за адресою:

46008 м.Тернопіль, вул. Федьковича,13; 

E-mail: 

МОЗ України Тернопільський областий лабораторний центр 

teroblses@mail.te.ua


Державна установа «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Інформує:

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 №94-р з 01.01.2017 року втратили чинність та не застосовуються на території України акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР та УРСР, у тому числі нормативні акти, що встановлювали параметри безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів (МБТ і СН №5061-89, СанПіН 42-123-4089-86, СанПіН 42-123-4083-86 тощо).
У зв’язку з вищевикладеним інформуємо про чинні на сьогодні нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості та безпечності харчових продуктів, а також гігієнічні нормативи і регламенти щодо вмісту в них хімічних, біологічних, фізичних факторів, а саме:
- наказ МОЗ України від 29.12.2012 №1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
- наказ МОЗ України від 19.07.2012 №548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;
- наказ МОЗ України від 13.05.2013 № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
- наказ МОЗ України від 06.08.2013 №695 «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці»;
- наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;
- наказ МОЗ України від 19.12.2013 №1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок»;
- наказ МОЗ від 03.05.2006 №256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»;
- наказ МОЗ від 02.02.2016 №55 «Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» зі змінами;
- ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті»;
- ГН 4.4.8.071-2001 «Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках»;
- наказ МОЗ України від 23.07.1996 №222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» (зі змінами щодо втрати чинності додатку 1).

Окремо слід зазначити, що порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) визначений Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».